Після вивчення курсу англійської мови учні 1-го класу:

 • розрізняють (на слух) вивчені слова і фрази;
 • сприймають на слух і виконують прості інструкції;
 • розуміють короткі елементарні повідомлення у прозовій та віршованій формі, підтримані
 • малюнками, жестами тощо в межах тематики спілкування, як у безпосередньому спілкуванні, так і в запису (обсяг прослуханого у запису тексту – від 1 до 2 хвилин);
 • представляють себе, членів родини, друзів;
 • називають предмети;
 • рахують до 10;
 • відтворюють римовані твори дитячого фольклору;
 • називають і описують предмети / тварин відповідно до навчальної ситуації в межах тематики програми (обсяг висловлювання 2-3 речення);
 • підтримують елементарне спілкування у межах мікродіалогів етикетного та загального характеру;
 • ставлять запитання, засвоєні у мовленнєвих зразках, і відповідають на запитання однокласників / учителя; висловлюють подяку;
 • розпізнають літери алфавіту та графічний образ найчастіше вживаних та вивчених слів, словосполучень і коротких фраз;
 • відтворюють графічний образ літер та слів з використанням напівдрукованого шрифту.

Після вивчення курсу англійської мови учні 2-го класу:

 • реагують невербально та вербально на запитання, які вимагають простих відповідей;
 • демонструють розуміння ключових слів у висловленні, які проговорюються дуже повільно та з довгими паузами (обсяг прослуханого в запису тексту – від 1 до 2 хвилин);
 • представляють себе, своїх друзів, батьків;
 • описують предмет, іграшку, тварину,погоду ;
 • повідомляють про здатність виконувати певні дії учнем чи іншими особами;
 • відтворюють римовані твори дитячого фольклору (обсяг висловлювання 3-4 речення);
 • підтримують елементарне спілкування у межах мікродіалогів етикетного та загального характеру;
 • ставлять загальні та нескладні спеціальні питання;
 • реагують на прості, в дещо уповільненому темпі, репліки вчителя/вчительки і однокласників/однокласниць; (обсяг висловлювання кожного не менше 3-х речень)
 • знають букви алфавіту;
 • читають мовчки та вголос і розуміють слова, словосполучення, речення, короткі тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні( обсяг – 100-150 друкованих знаків);
 • за зразком відтворюють графічний образ слів, словосполучень, речень;
 • самостійно пишуть своє ім’я;
 • за зразком описують себе, іграшку, тварину, предмет (обсяг письмового повідомлення 2-3 речення).

Після вивчення курсу англійської мови учні 3-го класу:

 • розуміють прості інструкції та діалогічне мовлення в повільному темпі;
 • реагують на прості запитання , дають прості короткі відповіді;
 • розуміють короткі елементарні повідомлення у прозовій та віршованій формі, підтримані малюнками, жестами в межах тематики спілкування, як у безпосередньому спілкуванні, так і в запису; (обсяг прослуханого в запису тексту – від 2 до 3 хв.)
 • вміють описати помешкання, свято, людину, сім’ю, предмети щоденного вжитку, іграшки, тварин, використовуючи прості речення;
 • роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал; коментують свої дії та дії інших людей; (обсяг висловлювання – 4- 5 речень)
 • підтримують елементарне спілкування у межах мікродіалогів етикетного та загального характеру;
 • ставлять загальні, спеціальні, альтернативні запитання, засвоєні в усному мовленні і відповідають на них; (висловлення кожного співрозмовника – не менше 4 реплік)
 • читають вголос та мовчки з повним розумінням короткі, прості тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні; (обсяг 150 -200 друкованих знаків)
 • пишуть слова, словосполучення, короткі речення;
 • пишуть адресу;
 • за зразком оформлюють короткі повідомлення та листівку-вітання, СМС
 • за зразком описують себе, свою сім’ю, друзів, тварин, дії. (обсяг письмового повідомлення 4-5 речень)

Після вивчення курсу англійської мови учні 4-го класу:

 • розуміють мовлення в дещо уповільненому темпі, ретельно артикульоване;
 • розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру побудованих на засвоєному мовному матеріалі (обсяг прослуханого у запису тексту – від 2 до 3 хвилин)
 • роблять короткі повідомлення та переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;
 • описують свій клас, кімнату, ігри і забави, погоду, сім’ю, свято, людей, тварин, види транспорту;
 • коментують зображене на малюнку або фото;
 • висловлюють своє ставлення до об’єктів, явищ, подій; (обсяг висловлювання – 5- 6 речень)
 • ініціюють і закінчують діалог,розігрують короткі сценки виступаючи у певних ролях; (висловлення кожного – не менше 5 реплік)
 • читають вголос та мовчки з повним розумінням короткі тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;
 • розуміють основний зміст різнопланових текстів, пов’язаних із повсякденним життям; (обсяг – 200-250 друкованих знаків)
 • пишуть слова, словосполучення, речення;
 • оформлюють листівку-вітання;
 • описують себе, свою сім’ю, друзів, кімнату, ігри, забави, свято, людей, погоду, природу (тварин) та висловлюють своє ставлення до них. (обсяг письмового повідомлення 5-6 речень)

Після вивчення курсу англійської мови учні 5-го класу:

 • вміють описати членів родини, друзів, їх уподобання, назвати предмети одягу, продукти харчування;
 • зв’язно описують місце, явище, об’єкт, подію;
 • будують власне висловлювання з опорою на текст, серію малюнків;
 • роблять послідовний виклад минулих подій;
 • розповідають про певні події в особистому житті (обсяг висловлювання у межах 9 речень)
 • спілкуються, роблять пропозиції, реагують на пропозиції, обмінюються інформацією (висловлення кожного у межах 7 реплік)
 • читають короткі тексти, знаходять основну інформацію у текстах різнопланового характеру, розуміють зміст листів, листівок особистого характеру (обсяг у межах 400 друкованих знаків)
 • пишуть особистого листа з опорою на зразок;
 • пишуть короткі записки чи повідомлення (обсяг висловлювання у межах 9 речень)

Після вивчення курсу англійської мови учні 6-го класу:

 • вміють описати зовнішність та риси характеру людини, описують види транспорту, розповідають про подорож, улюблені предмети;
 • розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру та короткі повідомлення;
 • логічно будують висловлювання за змістом почутого, побаченого, прочитаного;
 • описують події, явища, об’єкти, людей, тварин;
 • висловлюють своє ставлення, дають оцінку;
 • роблять зв’язні повідомлення про свою/чиюсь діяльність (обсяг висловлювання у межах 10 речень)
 • спілкуються, беруть участь у діалозі,висловлюючи свою думку, враження, ставлення щодо конкретних фактів, подій, явищ, пропозицій (висловлення кожного у межах 8 реплік)
 • читають короткі, прості тексти та знаходять основну інформацію, розуміють зміст листів, листівок особистого характеру (обсяг у межах 500 друкованих знаків)
 • підтримують писемне спілкування із реальним та уявним другом по листуванню; описують предмет, особу, події, явища, об’єкти (обсяг висловлювання у межах 10 речень)

Після вивчення курсу англійської мови учні 7-го класу:

 • вміють розповідати про сімейні традиції, приготування їжі, відвідування лікаря, театру, кінотеатру, спортивні змагання;
 • розуміють та сприймають інформацію під час безпосереднього спілкування та у звукозапису;
 • передають зміст з прочитаного або почутого у формі розповіді, опису та дають оцінку прочитаному та почутому;
 • роблять підготовлене повідомлення використовуючи додатковий матеріал ( обсяг висловлювання у межах 12 речень)
 • спілкуються, беруть участь у діалозі, обмінюються інформацією на основі прочитаного, почутого, побаченого,висловлюючи свою думку (висловлення кожного у межах 9 реплік)
 • читають (з повним розумінням) тексти, знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (обсяг у межах 600 друкованих знаків)
 • письмово передають інформацію, описують предмет, особу, події, явища, об’єкти ( обсяг письмового повідомлення у межах 12 речень)

Після вивчення курсу англійської мови учні 8-го класу:

 • вміють розповідати про улюблену книгу та письменника, музику, композитора,відвідування концерту, порівнюють школи в Україні та за кордоном;
 • розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування, так і у звукозапису;
 • розповідають історії, сюжет книжки/фільму (обсяг висловлювання – не менше 16 речень);
 • беруть участь у діалогах різних типів, висловлюючи свою думку, враження (висловлення кожного – не менше 10 реплік);
 • читають та знаходять необхідну інформацію у текстах різного характеру (обсяг – не менше 700 друкованих знаків);
 • письмово передають інформацію про зміст почутого, прочитаного, побаченого;
 • описують предмет, особу, події, явища (в межах 16 речень).

Після вивчення курсу англійської мови учні 9-го класу:

 • вміють розповідати про навколишнє середовище, улюблену телепередачу, молодіжні організації, клуби, досягнення науки та технічний прогрес, вибір майбутньої професії;
 • розуміють основний зміст текстів;
 • розповідають про повсякденне життя, про минулу діяльність, про плани на майбутнє ( обсяг висловлювання – не менше 18 речень);
 • ведуть бесіду з однією чи кількома особами, адекватно поводяться у комунікативних ситуаціях, демонструючи мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови (висловлювання кожного – не менше 10 реплік);
 • читають та знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (обсяг – не менше 800 друкованих знаків);
 • заповнюють анкету, пишуть поздоровлення, запрошення, оголошення, записку, лист (обсяг – не менше 16 речень).

Після вивчення курсу англійської мови учні 10-го класу:

 • вміють розповідати про стосунки в родині, з однолітками, описати характер людини, про свій вільний час, екологічні проблеми, науку і технічний прогрес, вибір професії тощо;
 • розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого, наданого у нормальному темпі аудіо запису(до 4% незнайомих слів та порізнених граматичних явищ);
 • вміють своїми словами передавати зміст почутого або прочитаного у формі опису, розповіді та дають оцінку;
 • вміють стисло розповідати про події та висловлювати свою думку;
 • самостійно добирати додатковий мовний матеріал (обсяг висловлень 18-20 речень);
 • вміють без попередньої підготовки брати участь в діалозі, вступати в бесіду на відому тему та підтримують бесіду або дискусію, аргументують (висловлення кожного — не менше 10 реплік);
 • вміють читати про себе з повним розумінням текстів розмовною мовою;
 • розуміють та знаходять необхідну інформацію під час читання адекватно до його цілей (обсяг –1600 друкованих знаків);
 • вміють написати короткий твір з теми;
 • вміють написати есе, особисті та офіційні листи, доповіді;
 • вміють стисло в письмовій формі передати зміст прочитаного чи почутого (обсяг не менше 18 речень).

Після вивчення курсу англійської мови учні 11-го класу:

 • вміють розповідати про себе, родину, друзів, здоровий спосіб життя в родині, гендерні стосунки, улюблені розваги молоді в Україні та в англомовному світі, мистецтво, митців, видатних науковців, міжнародні освітні програми, плани на майбутнє тощо;
 • вміють вилучати основну інформацію з аудіо уривків на передбачувані побутові сюжети;
 • беруть участь в обговорюваннях./диспутах та дискусіях;
 • розуміють послідовність подій при аудіюванні (час звучання 3-4 хвилини);
 • вміють зробити стислі пояснення до ідеї / плану;
 • вміють висловити свої переконання , думки, згоду або незгоду у відповідь на отриману інформацію та зацікавлено обговорювати запропоновані теми (обсяг висловлення -20 фраз);
 • вміють знайти та передати пряму/фактичну інформацію та отримати додаткову
 • вміють досить легко спілкуватися у конструктивних ситуаціях та коротких бесідах ;
 • обмінюються думками та інформацією на знайомі теми у повсякденних ситуаціях
 • підтримують бесіду, висловлюючи та захищаючи свою власну точку зору;
 • читають та розуміють тексти на сучасні теми про життя підлітків, газетні статті про події в світі та в нашій країні;
 • розуміють висловлення побажань та почуттів в особистих листах;
 • вміють знаходити та вилучати потрібну інформацію з описом подій в газетних/журнальних статтях та брошурах;
 • вміють письмово обґрунтувати або спростувати певну думку;
 • вміють висловити особисте ставлення до подій, людей, речей,місць;
 • вміють письмово передавати інформацію адекватно цілям, завданням спілкування;
 • вміють правильно оформляти письмове повідомлення .
Кiлькiсть переглядiв: 84

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

School

Дата останньої зміни 13 Березня 2018

Цей сайт безкоштовний!